bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Projekty gimnazjalne   /  Komu róże, komu kolce przewodnik po świecie współzależności.

Komu róże, komu kolce przewodnik po świecie współzależności.

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania na temat zjawisk występujących na całym świecie i rozumienia współzależności pomiędzy mieszkańcami Północy i Południa. Jej celem jest kształtowanie postaw opartych na szacunku, odpowiedzialności i uczciwości, empatii, zakładających osobiste zaangażowanie i gotowość do ustawicznego uczenia się. Pobudza do krytycznego myślenia i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy. Inaczej o edukacji globalnej mówi się edukacja rozwojowa i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pojęciami kluczowymi dla edukacji globalnej są: globalizacja, zrównoważony rozwój, Globalna Północ i Globalne Południe, fair trade, żywnościokilometry.


Uczniowie realizujący ten projekt wzięli udział w cyklu lekcji z edukacji globalnej, rownież jako prowadzący, opracowali szkolny katalog działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w formie plakatów oraz gazetki ścienne upowszechniające wiedzę wśród innych a następnie zaprezentowali się podczas Dnia Projektów.
Ogół działań został uwieńczony przyznaniem szkole tytułu „Szkoła ucząca (się) dla pokoju”, każdy z uczestników i opiekunki projektu otrzymali tytuły Szkolnych Przewodników po Świecie Współzależności przyznanych przez Fundację Civis Polonus.

Uczniowie biorący udział w projekcie:
Aleksandra Ćwiek
Maja Górecka
Martyna Kuklewska
Klaudia Pacuszka
Martyna Zaręba
Dominik Dobrowolski
Michał Deniszewski
Piotr Batys
Dawid Zub
Kinga Walendzik

Opiekunowie:
Małgorzata Chaber
Agnieszka Sałańska

Skip to content