bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  I Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego w Zespole Szkół w Baniosze

I Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego w Zespole Szkół w Baniosze

Z chęci rozwijania zainteresowań językiem niemieckim wśród młodzieży szkół gimnazjalnych oraz upowszechniania kultury krajów obszaru niemieckojęzycznego narodził się pomysł na zorganizowanie konkursu, który zmotywuje uczniów do doskonalenia sprawności językowych. Jego inicjatorkami są nauczycielki Zespołu Szkół
w Baniosze – p. Joanna Wiater – germanistka i p. Dorota Adamska – pedagog szkolny.
Dnia 9 maja 2013r. w Zespole Szkół w Baniosze odbył się
I Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego, nad którym objął patronat Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria Pan Dariusz Zieliński.
Na zaproszenie Szkoły w Baniosze odpowiedziało 16 gimnazjów znajdujących się na terenie powiatu piaseczyńskiego, które przystąpiły do dwuetapowego konkursu. Etap szkolny, którego celem było wyłonienie najlepszych uczniów spośród wszystkich zgłoszonych odbył się 11 kwietnia w szkołach, zaś II etap w Zespole Szkół w Baniosze rozegrał się pomiędzy 54 uczestnikami
z gimnazjów powiatu piaseczyńskiego.
W podniosłej atmosferze w gościnnych progach Szkoły w Baniosze uczestników i zaproszonych gości powitał serdecznie gospodarz – Dyrektor Dariusz Słapek. Uroczystego otwarcia Konkursu dokonał gość specjalny – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria p. Jan Wysokiński.
Najlepsi z najlepszych w zakresie umiejętności językowych stanęli
w szranki, aby wykazać się wiedzą nie tylko z zakresu treści gramatycznych i leksykalnych, ale również wiedzy kulturoznawczej
i krajoznawczej dotyczącej Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Uczniowie mieli do rozwiązania 10 zadań, w skład których wchodziły
4 zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, 2 zadania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem, 2 zadania dotyczące wiedzy o krajach niemieckojęzycznych oraz 2 zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała Komisja w składzie: p. Joanna Wiater, p. Małgorzata Miernecka, p. Barbara Farkowska, p. Urszula Jaworska. Sędziowie oceniwszy zmagania językowe wyłonili laureatów.
Oto oni:
I. miejsce:
Łucja Konopka – 56 pkt, Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II
w Piasecznie

II. miejsce:
Małgorzata Szymańska – 53 pkt, Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum
im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce

III. miejsce ex equo:
Piotr Wasilkowski – 51 pkt., Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum
im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce
oraz Maciej Pisula – 51 pkt.,Zespół Szkół im. Jana Pawła II Publiczne Gimnazjum w Łazach

Laureaci odebrali z rąk p. Burmistrza Jana Wysokińskiego oraz
p. Dyrektora Dariusza Słapka dyplomy oraz nagrody rzeczowe
w postaci atrakcyjnych materiałów do nauki języka niemieckiego. Nagrody ufundowane zostały przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Wydawnictwo Szkolne PWN oraz Szkołę Języków Obcych „SPOT”, słodki poczęstunek przygotowała Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Baniosze. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w I Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego. Docenieni dyplomami zostali też nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do udziału w Konkursie.
Zwieńczeniem i podziękowaniem dla wszystkich przybyłych gości na to wyjątkowe święto języka niemieckiego było przedstawienie
w języku niemieckim „Schneewittchen” („Królewna Śnieżka”), przygotowane przez uczniów klas II Zespołu Szkół w Baniosze pod kierunkiem p. Joanny Wiater.
Sponsorom, uczestnikom, nauczycielom i dyrektorom szkół oraz wszystkim obecnym na I PKJN składamy serdeczne podziękowania
i już teraz zapraszamy do udziału w II edycji w roku szkolnym 2013/2014.

W tegorocznej edycji wzięły udział następujące szkoły reprezentowane przez nauczycieli, którym organizatorzy składają szczególne wyrazy wdzięczności i szacunku.

Zespół Szkół w Brześcach im. Orła Białego
P.URSZULA JAWORSKA

Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach
P.DOMINIKA SZLĄZAK

Gimnazjum w Górze Kalwarii
P.BOŻENA MARCHLIŃSKA

Gimnazjum nr 2 Konstancin-Jeziorna
P.BARBARA CENKAŁA

Zespół Szkół Publicznych w Lesznowola
P.MONIKA BĄK

Publiczne Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Łazach
P.LUCYNA BAJAK

Zespół Szkół Publicznych Publiczne Gimnazjum
im. ks. Jana Twardowskiego w Mrokowie
P.KATARZYNA NAPIÓRKOWSKA

Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum w Nowej Iwicznej
P.JUSTYNA BASIARZ,
P.IWONA LATKOWSKA

Gimnazjum nr 1 w Piasecznie
P. ANETA MRÓZ

Gimnazjum nr 2 w Piasecznie
P.EMILIA SZYBILSKA

Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, Gimnazjum nr 4, Piaseczno
P.JOANNA FIKUS

Publiczne Gimnazjum w Józefosławiu
P.BARBARA FARKOWSKA
P. AGNIESZKA PSZCZÓŁKOWSKA

Gimnazjum w Zalesiu Górnym
P.TOMASZ PIENICKI

Gimnazjum w Tarczynie
P.KATARZYNA ĆWIEK

Publiczne Gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce
P.MAŁGORZATA TULO

Skip to content