bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Projekty gimnazjalne   /  Historia mojej szkoły

Historia mojej szkoły

Celem projektu było poznanie faktów osób tworzących szkołę w Baniosze, poznanie tradycji szkoły na tle historycznym kraju, a także rozwijanie umiejętności zbierania informacji, ich porządkowania oraz klasyfikowania według kryterium ważności oraz tworzenia atrakcyjnego i rzetelnego przekazu.


Podczas realizacji projektu uczniowie przygotowali monografię miejscowości na podstawie zebranych informacji z dostępnych źródeł, zapoznali się z tradycjami szkolnictwa w Polsce, opracowali opis historii szkoły w Baniosze na podstawie archiwum szkolnego oraz zgromadzonych informacji.
Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoliła na rozwój zainteresowań, nawiązanie dobrych i twórczych relacji w środowisku lokalnym, w szkole. Uczniowie nabyli umiejętność podziału pracy zgodnie ze swoimi umiejętnościami i konkretnymi zdolnościami.

Uczniowie biorący udział w projekcie:
Agnieszka Furmańska
Kinga Gabunia
Wiktoria Haman
Sandra Zduńczyk
Urszula Idaczyk
Kacper Łukasiak

 

Opiekun:
Agnieszka Sałańska

Skip to content