bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Projekty gimnazjalne   /  GMO – tak, czy nie? Co wiemy dzisiaj?

GMO – tak, czy nie? Co wiemy dzisiaj?

Cel:
Celem projektu jest podniesienie świadomości dotyczącej GMO – zagrożeń dla bioróżnorodności przyrody oraz zdrowia ludzi i zwierząt, jakie powoduje wprowadzanie GMO do upraw rolniczych i spożywanie żywności transgenicznej.

Problem:
Uczniowie poszukiwali dowodów na to, czy organizmy genetycznie modyfikowane są dla ludzkości szansą, czy zagrożeniem.

Projekt został zrealizowany w formie prezentacji multimedialnej.

Uczniowie biorący udział w projekcie:
Kacper Zdrojek
Szymon Bartosik

Opiekun:
Agnieszka Makarewicz

Skip to content