bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Projekty gimnazjalne   /  E–papierosy szkodliwe, czy nie?

E–papierosy szkodliwe, czy nie?

Cel ogólny:
1. Poszerzenie wiedzy dotyczącej e–papierosów oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej i świadomego wyboru.

Cele szczegółowe:
1. Pogłębianie zainteresowań problematyką prozdrowotną.
2. Rozwijanie umiejętności twórczej realizacji zadań, samodzielnego poszukiwania informacji.
3. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie, podziału zadań, właściwej organizacji, sprawnego komunikowania się.
4. Rozwijanie aktywności twórczej w prezentacji wyników podejmowanych działań.

Duża satysfakcję sprawiła uczennicą realizacja projektu. Wszystkie cele i zadania zostały zrealizowane w formie prezentacji multimedialnej.

Uczniowie biorący udział w projekcie:
Emilia Majewska
Aleksandra Dziewańska

Opiekun:
Agnieszka Makarewicz

Skip to content