bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Dni Świadomości Autyzmu

Dni Świadomości Autyzmu

W dniach 7 i 8 kwietnia b.r. w naszej szkole i przedszkolu obchodziliśmy Dzień Świadomości Autyzmu, który przypada na   2 kwietnia. Po raz kolejny Święto przygotowała i przeprowadziła: oligofrenopedagog i terapeuta Integracji Sensorycznej     mgr Monika Góźdź.
 Chętni uczniowie we wskazanych dniach podkreślili własną solidarność z osobami autystycznymi poprzez ubiór – niebieski   element stroju. Każdy uczeń został symbolicznie nagrodzony słodkościami i wyróżniony podczas spotkań   grupowych.
 W tym roku prowadząca zaproponowała prelekcje powiązaną z emisją fabularyzowanego dokumentu, oraz dyskusją   tematyczną. Natomiast w przypadku klas najmłodszych i przedszkolaków prowadząca zrealizowała animację i zabawy   tematyczne.
 Akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem i ze znaczącym zaangażowaniem wśród naszych uczniów i przedszkolaków.   Mimo sporej ilości osób na prelekcjach panowała cisza i zdecydowana większość osób z zaciekawieniem obserwowała   przygotowany materiał, oraz aktywnie uczestniczyła w dyskusji.
 Główny cel, jaki postawiła przed naszą społecznością szkolną i przedszkolną prowadząca, dotyczył wzrostu świadomości o   autyzmie, a przez to – wzrost zrozumienia i akceptacji zachowań autystyczny. Cel został zrealizowany. Gratulujemy   uczestnikom !!!
 W bieżącym tygodniu Samorząd Uczniowski rozdysponuje wśród uczniów i przedszkolaków kartki intencyjne, które po   wypełnieniu zostaną przesłane do wychowanków Fundacji SYNAPSIS w Warszawie, z którą to Fundacją p .Góźdź   nawiązała współpracę.
Monika Góźdź
Skip to content