bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Projekty gimnazjalne   /  Bo kibice są wśród nas – ruchy kibicowskie w Polsce.

Bo kibice są wśród nas – ruchy kibicowskie w Polsce.

„Bo kibice są wśród nas” to projekt edukacyjny realizowany w dwóch grupach. W czasie trwania projektu uczniowie zbierali informację na temat sposobów kibicowania oraz grup kibicowskich w Polsce i na świecie. Celem projektu było przybliżenie tematu sportu, jego fanów i wpływu na społeczeństwo. Uczniowie samodzielnie przeanalizowali wybrane przez siebie dyscypliny sportowe i przedstawili różnorodne formy kibicowania. W ramach realizowanego projektu edukacyjnego grupy projektowe rozwijały swoje zainteresowania i poszerzały umiejętności. Uczniowie mieli możliwość indywidualnego wyboru dyscypliny sportowej. Biorący udział w projekcje podzielili się na dwie grupy. Jedna skupiła się na różnych aspektach kibicowania piłce nożnej, druga przeprowadziła analizę sposobów kibicowania wybranych przez siebie dyscyplin sportowych. Po omówieniu problemu i podziale zadań w każdej z grup wyłonił się lider, który koordynował działania kolegów oraz regularnie konsultował się z opiekunem projektu. Postępy w pracy były na bieżąco odnotowywane przez nauczyciela–opiekuna. W trakcie zbierania materiałów uczniowie obu grup realizujących projekt mieli możliwość indywidualnych konsultacji. Wykazywali się dużą aktywnością i pomysłowością w propozycjach prezentacji przygotowanych przez siebie informacji. Uczniowie, którzy skupili się na piłce nożnej i jej kibicach wykazali się dużą kreatywnością w doborze treści. Przedstawili różne formy kibicowania tej dyscyplinie sportowej. Kibice reprezentacji krajowych, fanatycy footboll’u ligowego w kraju i za granicą czy ruchy ultras to tematy poruszane podczas realizacji projektu „Bo kibice są wśród nas”. Zaangażowanie charytatywne i patriotyczne kibiców piłki nożnej to jeden z aspektów, który najbardziej zaciekawił biorących udział w projekcie. Tego typu działalność fanów często jest pomijana i nie jest nagłaśniana dlatego uczniowie, którzy wybrali ten rodzaj działalności kibiców wykazali się bardzo dużą aktywnością i pomysłowością, np. kontaktując się z klubami kibica.


Formą prezentacji projektu był film przygotowany samodzielnie prze uczniów. Druga grupa przeanalizowała wybrane prze siebie dyscypliny sportowe, np. sporty walki, snooker i bilard, skoki narciarskie, koszykówka czy siatkówka. Uczniowie samodzielnie zabrali i przeanalizowali informacje.
W ramach projektu zaprezentowali różnorodne formy kibicowania, często przedstawiając temat w sposób kreatywny i zabawny np. analiza form kibicowania podczas zawodów snooker’a. Efekty swojej pracy uczniowie zaprezentowali w formie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem zdjęć i filmów.


Podczas realizacji projektu uczniowie obu grup rozwijali swoje zainteresowania i poszerzali umiejętności analizy i selekcji informacji, współpracy w grupach, terminowego wywiązywania się z przydzielonych zadań. Praca nad projektem i jego prezentacją rozwinęła również umiejętności pracy z komputerem. Wszystkie osoby z zespołów były zaangażowane i pracowały systematycznie. Cele projektu zostały zrealizowane.


Uczniowie biorący udział w projekcie:
Michał Pagórek
Kamil Połosak
Jakub Szymański
Michał Grzegrzułka
Sebastian Zieliński
Sebastian Laudański
Adrian Lichocki
Jakub Szóstkiewicz
Witold Wielgomas

Piotr Grzybiak
Grzegorz Gardas
Wojciech Flisiak
Damian Stępniak
Patryk Borowski
Grzegorz Maliszewski
Patryk Witak
Tomasz Syguła

Opiekun:
Anna Woźniak

Skip to content