bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Projekty gimnazjalne   /  Alternatywa dla komputera – przygotowanie imprezy sportowej dla młodszych dzieci

Alternatywa dla komputera – przygotowanie imprezy sportowej dla młodszych dzieci

Celem projektu było przygotowanie uczniów do roli organizatora, sędziego szkolnych i pozaszkolnych imprez sportowych. 21 czerwca 2012 r. odbyły się zawody sportowe dla dzieci kl. 2a i 2b szkoły podstawowej. Po powitaniu przez organizatorów uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każdej grupie przydzielono opiekuna, który ją wspierał i służył pomocą. Rywalizacja przebiegała w obwodzie stacyjnym. Sędziowie zapisywali wyniki osiągnięte przez poszczególnych uczniów na imiennych kartach startowych.

W oczekiwaniu na weryfikację wyników uczniowie obu klas rywalizowali ze sobą w przeciąganiu liny, bawili się „spadochronem” Przeprowadzone zawody odbyły się bez zakłóceń w miłej i sportowej atmosferze. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, a najsprawniejsi (3 dz. i 3 chł.) pamiątkowe dyplomy (medale i dyplomy gimnazjaliści przygotowali własnoręcznie).


Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy byli zadowoleni z udziału w tym projekcie. W podziękowaniu młodsi uczniowie nagrodzili swoich starszych kolegów gromkimi brawami.

Uczniowie biorący udział w projekcie:
Angelika Fusiarz
Magda Deniszewska
Patryk Jaworski
Martyna Staluszka
Kamil Wosztyl
Laura Gładecka

Opiekun:
Katarzyna Fornal

Skip to content