bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Projekty gimnazjalne   /  Alkohol, wróg czy przyjaciel?

Alkohol, wróg czy przyjaciel?

Celem projektu było poznanie właściwości etanolu, zdobycie wiedzy na temat rodzajów alkoholi, wykazanie szkodliwego wpływu alkoholi na zdrowie człowieka oraz zastosowanie alkoholi w różnych gałęziach przemysłu.


Uczniowie właściwie zaplanowali pracę nad projektem. Podzielili zadania zgodnie z umiejętnościami i zainteresowaniami poszczególnych członków grupy. W pracy korzystali z różnych źródeł: Internetu, Leksykonu zdrowia, Statystyk oraz podręcznika do klasy III gimnazjum, prowadzili wywiady (lekarz, policjant). Wykazali się kreatywnością i oryginalnością, gdyż realizację projektu zdecydowali przedstawić w formie dramy – sądu nad alkoholem. Wcielili się w role: sędziego, prokuratora, adwokata oraz świadków. Przedstawienie postanowili nagrać w postaci filmu dokumentalnego.
Układ prezentacji był logiczny i uporządkowany. Wstęp to wprowadzenie w rodzinę alkoholi, rozwinięcie – sąd, zakończenie – wyrok sędziego. Posługiwali się słownictwem zrozumiałym dla wszystkich odbiorców.

Uczniowie biorący udział w projekcie:
Sandra Biczyk
Natalia Czwalińska
Maciej Grunwald
Rafał Matusik
Adam Sierszuła
Klaudia Tokaj
Bartosz Wrona

Opiekun:
Iwona Janaszek

Skip to content