Uwaga ósmoklasiści!!!

Targi Edukacyjne w Warszawie odbędą się dnia 6–7 marca.

Warszawski Salon Liceów organizowany przez Perspektywy 2020 odbędzie się w Sali Ratuszowej II piętra PKiN w godz: 9.00–17.00.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
W programie zaplanowane są spotkania dla 8–klasistów z ekspertami OKE oraz przedstawicielami warszawskich liceów.
Każdy uczestnik otrzyma bezpłatny informator z ofertą szkół średnich na rok szkolny 2020/21 dla województwa mazowieckiego.

Grażyna Leśkiewicz


Uwaga ósmoklasiści!!!

Poniżej znajduje się harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę
Plik do popbrania

Informacja dla rodziców na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów