eTwinning
europejska współpraca szkół

eTwinning jest programem, którego celem jest łączenie i współpraca szkół z różnych państw w Europie i nie tylko, za pośrednictwem różnorodnych mediów elektronicznych. Współpraca ta polega na tym, że szkoła uczestnicząca w projekcie szuka partneta wśród szkół za granicą i wspólnie realizują wymyślony przez siebie projekt. Do współpracy i komunikowania się nauczyciele i uczniowie wykorzystują dostępne technologie informacyjno–komunikacyjne.

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła realizuje jeden projekt
w ramach programu eTwinning. Jest to:

Ceep calm and read

Nasza szkoła w roku szkolnym 2012/2013 realizowała dwa projekty
w ramach programu eTwinning. Są to:

Christmas day photostory

Different cultures, same feelings