Rok szkolny 2011/2012


2.08.2012r.

Półkolonia w Zespole Szkół w Baniosze

„Baw się bezpiecznie” to hasło przyświecało tegorocznej półkolonii zorganizowanej
w Zespole Szkól w Baniosze.
W piątek 27 lipca odbyło się bardzo miłe, spotkanie wieńczące trzytygodniową półkolonię dla dzieci. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, sponsorzy
i rodzice. Dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny oraz wiele ciekawych prac plastycznych, które wykonały pod okiem nauczycieli: Pani Marzeny Słapek, Eweliny Płatek Beaty Świątkiewicz i Wandy Piotrowskiej. Odwiedziły wiele ciekawych miejsc podczas wycieczek. W organizację półkolonii bardzo aktywnie włączyła się Fundacja Banku Ochrony Środowiska, która ufundowała atrakcyjne nagrody dla dzieci, a pracownicy BOŚ aktywnie uczestniczyli w zawodach sportowych podczas kolonijnej Olimpiady. Na zakończenie dzieci otrzymały nagrody i upominki a Pan Dyrektor Szkoły Dariusz Słapek podziękował wszystkim za włożony wkład pracy na rzecz dzieci.18.07.2012r.

„Baw się bezpiecznie”
Półkolonie w Zespole Szkół w Baniosze

Wakacje są czasem, kiedy większość dzieci wyjeżdża na różnego rodzaju kolonie i obozy. Są jednak takie, które pozostają
w domach i nie mają co zrobić
z nadmiarem wolnego czasu. Wychodząc naprzeciw temu problemowi Zespół Szkół
w Baniosze organizuje w terminie 09–27.07.2012r (po raz czwarty) półkolonię dla 45 dzieci z naszej szkoły. Inicjatywa ta jest wyrazem potrzeb sygnalizowanych przez nauczycieli i dyrekcję szkoły. Wielu rodziców, w dobie kryzysu nie stać też na sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci, w związku z tym dla dużej grupy naszych uczniów jest to jedyna forma atrakcyjnego wypoczynku. Uczestnicy ciekawie spędzają czas, a wychowawcy realizują jeden z głównych celów, czyli ukazują dzieciom ciekawe formy spędzania wolnego czasu.29.06.2012r.

Pożegnanie klas szóstych szkoły podstawowej

Uroczystość pożegnania klas szóstych odbyła się dnia
29 czerwca 2012 roku o godzinie 12.00.
Po powitaniu Dyrekcji, gości, uczniów i rodziców nastąpiło przekazanie Sztandaru Szkoły uczniom klas piątych. Następnie absolwenci szkoły podstawowej zaprezentowali program słowno–muzyczny. Podziękowali Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom
i rodzicom za trud włożony w pracę.
Publiczność gromkimi oklaskami podziękowała za występ.
Hasło uroczystości brzmiało: „Coś się dzisiaj kończy, coś się dziś zaczyna . . . ”29.06.2012r.

Zakończenie roku szkolnego klas starszych

W piątek 29 czerwca 2012 roku
o godzinie 10.00 uczniowie klas czwartych i piątych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych i drugich gimnazjum uroczyście zakończyli rok szkolny 2011/2012.
Uroczystość tę rozpoczęli uczniowie klasy 4a oraz 5b, którzy pod kierunkiem swoich wychowawców: Anny Zięby i Edyty Stępniak przygotowali krótką scenkę opowiadającą o perypetiach pewnego ucznia, któremu mimo najszczerszych chęci nie udało się poprawić swoich ocen na świadectwie.
Następnie Pan Dyrektor wraz z wychowawcami poszczególnych klas rozdali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe.
Po zakończeniu uroczystości na sali gimnastycznej uczniowie udali się na ostatnie spotkanie z wychowawcami w tym roku szkolnym,
a następnie na upragnione i tak długo oczekiwane wakacje . . .28.06.2012r.

Pożegnanie klas trzecich gimnazjum

28 czerwca 2012 roku o godzinie 16.00 odbyła się uroczystość wręczenia świadectw i pożegnania klas trzecich naszego gimnazjum.
Uroczystość rozpoczęła się tanecznym krokiem przy dźwiękach poloneza, dalszą część uświetnił program słowno–muzyczny w wykonaniu naszych absolwentów, którego myślą przewodnią było: „być dobrym człowiekiem, to najważniejsze na świecie”. W części oficjalnej wręczono świadectwa i nagrody.
Następnie wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten uroczysty dzień absolwenci zakończyli wspólną zabawą przy muzyce. A oto, jak wyglądało pożegnanie w obiektywie aparatu fotograficznego:22.06.2012r.

Wyprawka szkolna
rok szkolny 2012/2013

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy polegającej na dofinansowaniu do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” Według projektu w roku szkolnym 2012/2013 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną:
- w klasach I–IV szkoły podstawowej,
- w klasach I–IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
- w klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
- w klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
- w klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem będą także objęci uczniowie:
- słabowidzący,
- niesłyszący,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych przysługuje uczniom:
1) pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. 351 zł.
z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, uczniów klasy
I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.
2) klas I szkoły podstawowej i klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie , o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) tj. 504 zł.
3) pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł. na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu nie może przekroczyć kwoty:
- 180 zł. dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej,
- 210 zł. dla uczniów szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
- 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
- 352 zł. dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych
i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia
31 października 2012 r. po przedłożeniu dowodu zakupu. Rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego składają wnioski wraz z wymaganą dokumentacją (zaświadczenie o dochodach, w uzasadnionych wypadkach oświadczenie, imienna faktura) o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w terminie do 7 września 2012 r.
W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po tym terminie, jednak nie później niż do 27 września 2012 r.19.06.2012r.

Pilotażowe zajęcia programu Tenis10
w naszej szkole

Tenis10 jest to specjalny program treningowy opracowany specjalnie z myślą o najmłodszych przez pracowników Tuan Club Sport&Spa. Jego założeniem jest, aby poprzez zabawę i aktywność ruchową na korcie przekazać wiedzę na temat poprawnej techniki uderzeń oraz poprawić motorykę
i koordynację trenujących dzieci. Wszystko zgodnie z mottem: „Tenis powinien być zabawą zanim stanie się sportem”.
Program Tenis10 przygotowuje dziecko do gry w sposób przyjazny, aby uczęszczało na lekcje tenisa nie dlatego, że trener czy rodzic oczekuje od niego sukcesów, ale po to, żeby się zrelaksować
i przyjemnie spędzić czas.
W dniu dzisiejszym odbyły się w naszej szkole zajęcia pilotażowe, podczas których uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej świetnie się bawili.12.06.2012r.

Kibicujemy Naszym!!!

Dnia 12 czerwca 2012 roku
w związku z mającym odbyć się
w tym dniu meczem Polska–Rosja uczniowie Zespołu Szkół
w Baniosze przybrali barwy narodowe. Nie zabrakło więc biało–czerwonych strojów, pomalowanych twarzy i gadżetów związanych z trwającym w naszym kraju EURO2012.
A oto jak kibicowaliśmy naszej drużynie:8.06.2012r.

Warsztaty językowe w Londynie

Zachęcam wszystkich uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 do zapoznania się z ofertą wyjazdu na warsztaty językowe w Wielkiej Brytanii. Jest to okazja do poznania kultury kraju, jak również kontaktu z językiem angielskim.
Wyjazd planowany jest w terminie 19. – 25. października 2012 roku.
Wszystkich chętnych proszę o rezerwację miejsca do 27.06.2012r. oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 300zł.

Marta Bedyńska31.05.2012r.

Teatr „Maska” w naszej szkole

31 maja 2012 roku uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I–III gimnazjum mieli okazję obejrzeć spektakle Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa.Klasy IV–VI poznały historię Olgi w przedstawieniu pod tytułem „Anonim@prawo.sieć.pl”. Czym jest Internet? Dla młodych ludzi jest źródłem wiedzy, z której mogą korzystać, jak również nieograniczonym miejscem spotkań ze znajomymi i zabawy. Jest również miejscem, w którym na dzieci czyha wiele niebezpieczeństw. Cała mądrość polega na tym, by umiejętnie z niego korzystać: być uważnym na internetowe znajomości, ponieważ nigdy nie wiesz, kto siedzi po drugiej stronie, ale pamiętać także, że wolność słowa ma swoje granice, a anonimowość w sieci nie istnieje.
Uczniowie klas I–III gimnazjum zobaczyli historię Violi w spektaklu pod tytułem „Autostradą do piekła”. Wielu młodym ludziom wydaję się, że zażywając narkotyki ich życie stanie się o wiele ciekawsze
i barwniejsze, a oni sami kimś innym, lepszym. Wjeżdżają na autostradę dobrej zabawy i pędzą bez ograniczeń. Nie zastanawiają się nad tym, jak bardzo niszczony jest ich organizm, zniekształcona
i uzależniona psychika, a po jakimś czasie nie będą w stanie normalnie funkcjonować bez brania kolejnych coraz częstszych i większych dawek. Wtedy autostrada do dobrej zabawy stanie się autostradą do piekła.


27.05.2012r.

Festyn rodzinny
„Z historią przez wieki”

Maj to czas festynów, imprez promocyjnych i spotkań na świeżym powietrzu. Od wielu już lat, właśnie w maju, Szkoła
w Baniosze organizuje swoją imprezę środowiskową, podczas której integruje się społeczność lokalna, spotykają się rodzice, nauczyciele, uczniowie i przyjaciele szkoły. Tegoroczny festyn odbył się 26 maja, więc choć tematem przewodnim była historia Polski, nie mogło zabraknąć życzeń dla mam.
Ważną częścią był także koncert „Przyjaciele dla Patrycji”, w którym wystąpili koledzy i koleżanki Patrycji Jeleń, poszkodowanej
w wypadku absolwentki naszej szkoły. Dramat Patrycji i Jej Rodziny poruszył wszystkich i obudził solidarność, co znalazło swoje odzwierciedlenie podczas kwesty i degustacji potraw, przygotowanych przez najbliższych przyjaciół Patrycji; zebrane w ten sposób fundusze przeznaczone zostaną na jej rehabilitację. Za każdy dar serca i za niezwykłe uczucie wspólnoty podziękowała w imieniu rodziny młodsza siostra – Gabrysia.
Rozpoczęliśmy punktualnie o 9.00 podróż przez wieki pokazem żywej lekcji historii zaprezentowanej przez Bractwo Rycerskie Kerin o roli
i zwyczajach polskiej szlachty. Profesjonaliści poprzedzili prezentacje klas, których zadaniem było przedstawienie ważnego wydarzenia
z dziejów Polski w ciekawy sposób. Od chrztu Polski po wejście do Unii Europejskiej, z tańcami, pieśniami, na ludowo i satyrycznie nasi uczniowie w barwny i interesujący sposób pokazali kawał polskiej historii. Naprzeciw sceny ustawili się ze swoimi stanowiskami szkolni pasjonaci historii, którzy w bieżącym roku realizowali projekt gimnazjalny „Opowiem ci ciekawą historię”. Zapraszali do działań artystycznych i zręcznościowych związanych z historią: byli łucznicy, garncarze, twórcy witraży, ziemniaczani drukarze, zielarki, projektantki królewskiej mody i kolekcjoner modeli, a także animatorki zabaw edukacyjnych. Dzielili się zdobytą wiedzą i pokazywali, że historią można się dobrze bawić. Tuż obok maluchy skakały na trampolinie, losowano niespodzianki, zajadano smakołyki staropolskiej kuchni, przyrządzone przez rodziców, malowano twarze. Uczniom
z uwagą i aprobatą przyglądali się przedstawiciele władz lokalnych
z Panem Burmistrzem na czele.
Pod kierunkiem instruktorki tańca zebrani – w przewadze najmłodsi – odtańczyli skocznie krakowiaka, ale największe emocje wzbudził pokaz naszych dzielnych strażaków. W jednym wozie młodzieżówka, w drugim – weterani walki z żywiołem zajechali na sygnale, rozwinęli węże, pokazali jak pomagać w sytuacjach kryzysowych, a potem zrobili dzieciom raj – napuścili na boisko piany.
W miłej, rodzinnej atmosferze, przy słonecznym niebie, w poczuciu wspólnoty narodowej, ale bez patosu i podniosłości pokazaliśmy, że
26 maja Baniocha była patriotyczną stolicą Polski!

Agnieszka Sałańska14.05.2012r.

Wokół Konstytucji

Dla uczczenia Święta Konstytucji 3 Maja, 15 Rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 85 Rocznicy ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem Polski, Święta Flagi Państwowej i Dni Europejskich uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie edukacyjnym pod hasłem „Wokół konstytucji”. Celem projektu było uświadomienie czym jest konstytucja dla państwa, a czym demokratyczne państwo dla obywatela oraz zintegrowanie się wokół spraw, które powinny być bliskie wszystkim Polakom. Zgromadzona publiczność z entuzjazmem i aplauzem przyjęła efekt końcowy projektu, którym był spektakl łączący tańce, śpiewy, konwersacje z publicznością, elementy dramy, recytacje
i prezentację multimedialną. Dzieci z klasy p. Anny Bojanowicz
i młodzież gimnazjalna pod kierunkiem p. Agnieszki Sałańskiej pokazali, że bez patosu też można pokazać swoje przywiązanie do narodu i kultury polskiej. Widzowie zgodnie przyznali, że miło im było świętować rocznice narodowe i w radosnej atmosferze obchodzić święto państwowe.23.04.2012r.

Dzień Ziemi

W poniedziałek 23 kwietnia 2012r. w naszej szkoły odbyły się obchody Dnia Ziemi.
Przy tej okazji został rozstrzygnięty konkurs na najładniej ukwieconą salę lekcyjną. Jury w składzie
p. Iwona Szymańska, p. Iwona Taran – Borsuk, p. Gabriela Solecka oraz p. Elżbieta Jakubiak przyznały następujące nagrody:
Szkoła Podstawowa:
I miejsce – klasy Ia i Ib
II miejsce – klasy IIa i IIb oraz klasy IIIa i IIIb
III miejsce – klasa VIb

Gimnazjum:
I miejsce – klasy Ia i Ib
II miejsce – klasa IIb
III miejsce – klasa IIIa15.04.2012r.

Rajd 13 – 14 kwietnia 2012 roku

Dnia 13 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół w Baniosze pod opieką Pana Dyrektora Dariusza Słapka oraz nauczycieli: Roberta Michoty, Anny Zięba, Edyty Stępniak, Marty Bedyńskiej, Iwony Szymańskiej i Eweliny Płatek wyruszyli na dwudniowy rajd pieszy.
Wycieczkę rozpoczeliśmy od zwiedzania zabytków Góry Kalwarii,
a następnie po około dziesięciokilometrowym marszu dotarliśmy do szkoły w Baniosze. Tam dzięki pomocy rodziców czekało na nas ognisko z kiełbaskami, śpiewaniem piosenek i super atmosferą. Po ognisku mimo zmęczenia bawiliśmy się na dyskotece, a dobrej zabawie nie było końca. . . Drugiego dnia rano zastała nas niestety brzydka pogoda no i z dalszej częsci rajdu musieliśmy zrezygnować, ale mimo to wszyscy wróciliśmy do domu bardzo zadowoleni.11.04.2012r.

Mistrzostwa Gminy w pływaniu

W dniu 11.04.2012 r. w Miejskim Zespole Basenowo – Rekreacyjnym w Górze Kalwarii odbyły się gminne zawody sportowe, w dyscyplinie pływanie szkół podstawowych. Zawody odbywały się w ramach XIV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

W skład drużyny ze Szkoły Podstawowej w Baniosze weszli uczniowie:
Karolina Zientarska – styl dowolny – I miejsce
Julia Domżałowska – styl grzbietowy – V miejsce
Kamil Ziembicki – styl dowolny – II miejsce
Mateusz Ogrzywalski – styl grzbietowy – II miejsce
Julia Zulczyk
Patrycja Gutowska – styl grzbietowy – III miejsce
Agata Słowik
Szymon Borowiecki – styl dowolny – I miejsce
Bartłomiej Maliszewski – styl grzbietowy – II miejsce
Cezary Jagiełło
Kamila Malewska
Klaudia Tokaj – styl dowolny – V miejsce
Mateusz Szewc
Dawid Ociesa
Anna Maliszewska – styl grzbietowy – III miejsce
Zuzanna Tarkowska – styl dowolny – III miejsce
Sebastian Świętojański – styl grzbietowy – IV miejsce
Patryk Zwierzyński – styl dowolny – V miejsce

Sztafeta dziewcząt ze szkół podstawowych zajęła III miejsce
Sztafeta chłopców ze szkół podstawowych zajęła II miejsce

W klasyfikacji gminnej drużyna dziewcząt i chłopców ze szkoły podstawowej zajęła III miejsce

Skład drużyny z Gimnazjum w Baniosze weszli uczniowie:
Natalia Goss – styl dowolny – III miejsce
Paulina Teodorczuk – styl grzbietowy – I miejsce
Sebastian Borowiecki – styl dowolny – I miejsce
Krystian Dworzecki – styl grzbietowy – II miejsce
Wojciech Kański – styl dowolny – II miejsce
Grzegorz. Staluszka – styl klasyczny – IV miejsce
Justyna Woźnica – styl dowolny – II miejsce
Maria Gładecka – styl dowolny – II miejsce
Aleksandra Machnikowska – styl klasyczny – II miejsce
Michał Kański – styl klasyczny – I miejsce
Maciej Dziedzic – styl dowolny – I miejsce

Sztafeta chłopców z gimnazjum zajęła I miejsce
Sztafeta dziewcząt z gimnazjum zajęła III miejsce31.03.2012r.

VII rocznica śmierci Jana Pawła II

W sobotę 31 marca w Zespole Szkół w Baniosze Dyrekcja Nauczyciele i Uczniowie uczcili VII Rocznicę Śmierci
Jana Pawła II.
Na uroczystą Wieczornicę zatytłowaną: „Wspominam Cię Nauczycielu mój Niezwyciężony” przybyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy Baniochy i okolicy.
Ojciec Święty kształtował nasze charaktery,wpływał na losy świata. Był taki bliski i przyjacielski. Brakuje nam Go bardzo, lecz pozostawił wielką skarbnicę myśli dla całej ludzkości. Jako społeczność szkolna pamiętamy tę naukę i chcemy korzystać z jego drogowskazów dlatego słowem i muzyką oddaliśmy hołd Największemu z Polaków.23.03.2012r.

Wizyta Jana Meli

W piątek, 23.03.2012 roku naszą szkołę odwiedził Jaś Mela – polski polarnik, najmłodszy
w historii zdobywca biegunów (północnego i południowego)
w ciągu jednego roku.
Jest jednocześnie pierwszym niepełnosprawnym, który dokonał takiego wyczynu. Założył fundację Poza Horyzonty.
Spotkanie z Jasiem było przesympatyczne, czarował nie tylko swoim serdecznym i pełnym radości uśmiechem, ale wiarą w to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Sam jest na to przykładem, że wiara
i nadzieja przenoszą góry.21.03.2012r.

Pierwszy Dzień Wiosny

Jak co roku 21 marca wspólnie powitaliśmy wiosnę, tym razem towarzyszyło nam hasło „Kolorowy zawrót głowy”. Dlatego, że wiosną budzą się
w nas miłe uczucia sympatii do drugiego człowieka. Uczniowie naszej szkoły postanowili podzielić się swoimi marzeniami, wymienić poglądy kogo nazwiemy sympatią. Chłopcy i dziewczęta
z poszczególnych klas przedstawili swoje prezentacje, w których odpowiadali na pytania konkursowe. Jakich chłopców lubią dziewczęta? Jakie dziewczęta lubią chłopcy?
I miejsce w konkursie wiosennym zdobyła klasa VIa. Komisję najbardziej urzekły hasła: „Chłopak czysty i zadbany zawsze mile widziany”, „Uśmiechnięte dziewczyny piękne jak maliny” oraz scenka rodzajowa „W tramwaju”. W przygotowanie prezentacji i inscenizacji najbardziej zaangażowali się uczniowie: Karolina Koniarska, Michał Płatek, Karolina i Zuzia Tarkowskie, Paulina Nowak i Ania Maliszewska.
Na drugim miejscu z minimalną różnicą punktów usytuowała się klasa VIb, która przedstawiła bajkę o miłości. Autorem scenariusza był uczeń Mateusz Rok i jego mama. Portret wraz z cechami osobowości wykonali: Paulina Grabowska i Przemysław Ogrzywalski. Hasło nagrodzonej klasy brzmiało: „Jestem kulturalny i dobrze mi z tym”.
Trzecie miejsce w szkole podstawowej zajęła klasa IVa. W wykonanie nagrodzonych plakatów zaangażowali się wszyscy uczniowie. Kasia Pańsko przedstawiła rymowankę dotyczącą dobrego zachowania, a Agata Słowik, Ola Szkołut, Karol Bogumił i Krzysio Gumulak zaprezentowali scenkę rodzajową „W pizzerii”.
Natomiast wśród gimnazjalistów prym wiodła klasa IIb, zabawny wierszyk o miłości, którego autorem jest Patryk Witak, recytowali koleżanki i koledzy w sposób następujący:
Wczoraj rano wcześnie wstałem,
I przez okno swe wyjrzałem,
Przechadzały się dwie pary,
Starsza pani i pan stary,
wygladali na skłóconych,
W swych uczuciach oziębionych,
Druga para jak z obrazu,
Malowana bez urazu.

Dziś znów dużo zobaczyłem,
Gdy swe okno otworzyłem,
Jak dziewczyna malowana,
Przez chłopaka porzucana,
W łzach swych cała się zalała,
Bo on z inną dziś od rana,
Także starsza para szła,
Ta co wczoraj oziębła,
Nie oziębli, nie skłóceni,
Dziś miłością wypełnieni.

Kolejnego dnia znów wstałem,
Zaciekawiony w okno zajrzałem,
Przechadzały się dwie pary,
Starsza pani i pan stary,
Wyglądali na skłóconych,
W swych uczuciach oziębionych,
A za nimi szła dziewczyna taka,
Co we łzach była przez chłopaka,
Jednak z innym dzisiaj była,
I miłości do niego nie kryła,
Bo to co jesy między nami,
Kobietami, mężczyznami,
To nic innego jak uczucia,
Dalczych planów ciągłe smucia.
Jak anioła głos usłyszałem ją
Powiedziała mi:
Tak to on.
Drugie miejsce zajęła klasa IIIa. Nasza klasa przygotowała krótką, zabawną scenkę pt. „brudnonogi kopciuszek”. Wspólnie na plakacie wykonanym przez naszą koleżankę wypisaliśmy wcześniej wybrane w burzy mózgów najważniejsze i najbardziej atrakcyjne cechy u naszej potencjalnej sympatii. Dzięki naszej inwencji twórczej, wyobraźni i odrobinie ciężkiej pracy jury spośród całego gimnazjum przyznało nam drugie miejsce w starciu klas gimnazjalnych. Pomimo nutki rywalizacji można uznać ten dzień za naprawdę udany.
Na podium znaleźli się także uczniowie klasy IIa. Uczniowie tej klasy z dużym zaangażowaniem podeszli do „wiosennego konkursu”. Najwięcej emocji wzbudziły pytania: „Jakiego chłopca lubią dziewczyny?” i „Jaką dziewczynę lubią chłopcy?”. Okazało się, że jednak ważny jest i wygląd i charakter. Patrycja Deniszewska, Marcelina Jarzębak, Ania Taflińska, Sylwia Durka, Laura Gładecka, Klaudia Kopyt namalowały portret tej „Ach!” i tego „Och!” wyszczególniając najważniejsze ich przymioty, ale i . . . prawdopodobne wady. Klasowa poetka, Patrycja Deniszewska napisała wiersz opisujący koleżanki i kolegów z klasy, ich umiejętności i relacje panujące między nimi. Natomiast Patryk Jaworski wymyślił hasło promujące klasę. Nad scenarisuzem scenek ukazujących różne szkolne i pozaszkolne zachowania uczniów – zgodne bądź niezgodne z zasadami savoir vivre'u pracowały: Ola Woźniak, Ola Morawicka, Magda Deniszewska, Magdalena Wiśniewska. Postac scenariusza ożyły dzięki naszym aktorom: Ani Taflińskiej, Magdzie Wiśniewskiej, Kubie Pańko, Przemkowi Skalniakowi, Konradowi Świętojańskiemu. Wysiłek uczniów nie poszedł na marne, w konkursie zajęli III miejsce. Gratulacje!
W drugiej częsci obchodów Dnia Wiosny tradycyjnie odbyły się prezentacje umiejętności tanecznych i wokalnych uczniów naszej szkoły. W wiosenny, wesoły nastrój wprowadził nas taneczny zespół z klasy IVb pod przewodnictwem Oli Michaleckiej. Gromkie brawa grupa otrzymała za występ taneczny „Cyganeczka”. Z kolei dziewczęta z klasy V: Kamila Malweska i Weronika Głobińska świetnie prezentowały się w tańcu dance hall. W nowoczesnych piosenkach Ewy Farny i Sylwii Grzeszczak oraz w tradycyjnych piosenkach o wiośnie swoje umiejętności wokalne prezentowały uczennice: Weronika Bendera, Ola Szkołut, Gabrysia Walczyk, Wiktoria Haman, Joanna Soćko, Ola Teodorczuk, Paulina Kowalczyk, Karolina Koniarska, Paulina Grabowska i Ania Ochman.20.03.2012r.

Warszawska Syrenka

Dnia 20 marca 2012 roku w Górze Kalwarii odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”.
Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę. Wykazali się dużymi umiejętnościami recytatorskimi i autorskimi.
II miejsce zdobyła Joanna Goliszewska z klasy IIIa gimnazjum.
III miejsce zdobyła Aleksandra Ślusarczyk z klasy Vb szkoły podstawowej.
Wyróżnienia otrzymały: Karolina Zientarska i Maja Górecka z klasy IIIa szkoły podstawowej.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.20.03.2012r.

I Mistrzostwa w Pływaniu Szkół Gimnazjalnych

W dniu 13.03.2012 r. na Basenie Miejskim w Górze Kalwarii odbyły się I Mistrzostwa w Pływaniu Szkół Gimnazjalnych.
Gimnazjum w Baniosze reprezentowało 17 uczniów. Konkurencje obejmowały style: klasyczny, dowolny – kraul, grzbietowy, motylek. Za pierwsze 3 miejsca zwycięzcy otrzymywali medale i dyplomy.
Nasze sukcesy:
Klasyczny:
Sebastian Borowiecki kl. I – miejsce I
Adam Jaworski kl.I – miejsce II
Grzegorz Gardas kl.II – miejsce II
Jakub Stasiak kl.III – miejsce IV
Martyna Staluszka kl.II – miejsce II
Aleksandra Machnikowska kl.III – miejsce II
Maria Gładecka kl.III – miejsce III
Dowolny–kraul:
Sebastian Borowiecki kl.I – miejsce II
Krystian Dworzecki kl.I – miejsce V
Łukasz Jaworski kl.I – miejsce IV
Paulina Teodorczuk kl.I – miejsce V
Natalia Goss kl.I – miejsce IV
Grzegorz Maliszewski kl.II – miejsce III
Wojciech Kański kl.II – miejsce II
Justyna Woźnica kl.II – miejsce II
Michał Kański kl.III – miejsce I
GrzbietŁ
Krystian Dworzecki kl.I – miejsce I
Agnieszka Machnikowska kl.I – miejsce I
Łukasz Jaworski kl.II – miejsce II
Weronika Modelska kl.I – miejsce II
Natalia Goss kl.I – miejsce III
Martyna Staluszka kl.II – miejsce I
Michał Kański kl.III – miejsce I
Jakub Stasiak kl.III – miejsce II
Maria Gładecka kl.III – miejsce II
Aleksandra Machnikowska kl.III – miejsce III
Motylek:
Wojciech Kański kl.II – miejsce II
Sztafeta – II miejsce:
Natalia Goss kl.I, Justyna Woźnica kl.II, Aleksandra Machnikowska kl.III, Sebastian Borowiecki kl.I, Wojciech Kański kl.II, Michał Kański kl.III

Opiekunowie: K. Fornal i B. Płatek


14.03.2012r.

Prezentacja projektu edukacyjnego

14 marca 2012 roku klasa IIIa gimnazjum zaprezentowała projekt edukacyjny, który wykonywała w ubiegłym roku szkolnym pod kierunkiem p. Anny Mirkowskiej. Temat prezentacji brzmiał: „W jakich miejscach na świecie możemy odnaleźć ślady polskich podróżników?” Celem tego projektu było zdobycie wiedzy o polskich podróżniach. Gościem podczas tej prezentacji była p. Grażyna Gustowska.
Uczniowie uczestniczący w prezentacji projektu poszerzyli swoją wiedzę o dokonaniach polskich podróżników, przyjemnie spędzili czas i niektórzy z nich zdobyli nagrody odpowiadając na pytania dotyczace wiedzy o zaprezentowanych ośmiu podróżnikach.


8.03.2012r.

Dzień Kobiet

Dnia 8 marca 2012 roku odbyła się uroczystość z okazji obchodów święta kobiet pod hasłem:
„Z kobietami źle, bez nich jeszcze gorzej”. Uczniowie przygotowani pod kierownictwem p. Eweliny Płatek i p. Anny Bojanowicz przybliżyli odbiorcom
w humorystyczny sposób, jak wizerunek kobiety spostrzegany był przez wieki – zaczynając od dialogu Adama z Bogiem w raju . . . ale jeszcze bez Ewy, poprzez epokę kamienia, starożytność, średniowiecze . . . aż do czasów współczesnych.
Do scenek dołączone były życzenia złożone przez ucznia gimnazjum oraz przedstawiciela klasy IIb. Obok słowa mówionego uroczystość uświetniona została piosenkami. Na koniec wszystkie Panie
i dziewczynki otrzymały słodki upominek ufundowany przez Radę Rodziców.


15.02.2012r.

Walentynki

15 lutego w naszej szkole odbyła sie akademia walentynkowa. Wzieli w niej udział uczniowie klas Va, Vb oraz IIIa. Uczniowie ukazali rożne oblicza miłości: Romeo i Julia, Hera i Eros oraz Harry Poter i Ginny. Akademię zwięczył koncert życzeń w wykonaniu kilku uczniów: Aleksandry Ślusarczyk, Kamili Malewskiej, Wiktorii Myszkowskiej, Patrycji Rzewuskiej, Natalii Laudańskiej, Julii Zaroń, Weroniki Głobińskiej, Wiktorii Haman, Aleksandry Soćko oraz ucznia klasy IIIa gimnazjum Kamila Wilka.
Nad wszystkim czuwały wychowawczynie klas piątych: p. Dorota Sikorska i p. Edyta Stępniak, a śpiewającym uczniom zagrała
p. Gabriela Solecka.


6.02.2012r.

Zabawa Karnawałowa

Dnia 6.02.2012 roku w godzinach porannych odbył się w naszej szkole bal karnawałowy dla klas 0 – III pt. „Podróż w baśniowej krainie”, który przygotowały nauczycielki kształcenia zintegrowanego i oddziałów przedszkolnych.
Wyruszyliśmy w podróż do baśniowej krainy w rytm piosenki „Jedzie pociąg” R. Rynkowskiego. Na stacji Piernikowo Stare spotkaliśmy się z Babą Jagą. Zjedliśmy pierniki zawieszone na sznurku, odtańczyliśmy taniec z miotłą i wyruszyliśmy w dalszą podróż
w rytm piosenki „Parostatek”. Gdy statek przybył do brzegu, tu spotkaliśmy rybaka. Złowiliśmy kilka rybek, zatańczyliśmy taniec „Kaczuszki”. Do Królowej Zimy pojechaliśmy w rytm piosenki „Kulig”. Pani Zima powitała nas zabawą ruchową i konkursem
z krzesełkami. W dalszą drogę na „konikach” w rytm piosenki „Konik na biegunach” dotarliśmy do domu Kopciuszka. Na balu szukaliśmy pantofelka i wzięliśmy udział w konkursach sprawnościowych.
Radości, śmiechom, tańcom i dobrej zabawy nie było końca. Na zakończenie wybraliśmy króla i królową balu, którzy zasiedli na wcześniej przygotowanych tronach, a wszystkie dzieci zatańczyły walca.
W godzinach późniejszych odbył się bal karnawałowy – dyskoteka dla klas IV – VI. Wszyscy dobrze sie bawili, a atrakcją dyskoteki były konkursy z krzesełkami i z balonem. Dyskotekę zorganizował Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej.


8.01.2012r.

Gramy w Baniosze dla WOŚP!

W tym roku po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół w Baniosze wzięli udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W niedzielę, 8. stycznia od rana cztery wolontariuszki kwestowały na zakup nowoczesnych urządzeń do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Dziewczęta zebrały w sumie ponad 3,5 tys. zł. Nad uczennicami opiekę sprawowała p. Iwona Szymańska.
Z całego serca gorąco dziękujemy księdzu Proboszczowi Robertowi Pękackiemu za serdeczność, gościnność i pomoc okazywaną corocznie wolontariuszkom.

Ekipa z roku 2011 z Szefem Sztabu Góra Kalwaria

Wolontariuszki 2012 razem z opiekunką


21.12.2011r.

Misterium Bożonarodzeniowe

„Otwórzmy drzwi do naszych serc” – taki tytuł nosiły jasełka wystawione 18 XII 2011r. przez młodzież Zespołu Szkół
w Baniosze pod kierunkiem
p. Wandy Piotrowskiej
i p. Agnieszki Kilińskiej.
Piękna dekoracja wykonana przez p. Iwonę Taran – Borsuk z pomocą innych nauczycieli stworzyła klimat prawdziwie teatralnego spektaklu. Na scenie rozegrała się walka dobra ze złem, miłości
z nienawiścią. Okrutny, próżny Herod ze swą przyboczną strażą zmierzył się z prężnym zastępem gwardii anielskiej. Tryumfował pokój, kiedy na scenie pojawiła się Święta Rodzina z małym Jezusem. Niezwykły, magiczny klimat wprowadziły wykonane w mistrzowski sposób kolędy przez uczennice gimnazjum pod kierunkiem dyrektora pana Dariusza Słapka.
Jasełka te były dla wszystkich swoistym rachunkiem sumienia,
a owacje na stojąco świadczyły o tym, że mali aktorzy dostarczyli widzom niezapomnianych wzruszeń. Wszyscy odczuli, że Boże Narodzenie jest tuż, tuż.
Nastrój świąteczny panował nie tylko na sali gimnastycznej, ale
w całej szkole, gdzie na korytarzach wystawione były stoiska ze świątecznymi ozdobami wykonanymi przez uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników. Były to małe dzieła sztuki, których nie powstydziłyby się najlepsze galerie.
Po raz kolejny, a zwłaszcza w Boże Narodzenie cała szkolna społeczność Zespołu Szkół w Baniosze pokazała, że świetnie potrafi współdziałać, a przy tym doskonale się bawić, nie zapominając o tym, że jest to czas dawania, dzielenia się i bycia razem.


12.12.2011r.

Mikołaj w naszej szkole

w poniedziałek 12 grudnia do naszej szkoły przybył Szanowny Gość. Dzieci rozpoznały go od razu – to Święty Mikołaj.
Dotarł on do szkoły dzięki organizatorom uroczystości
Pani Annie Bojanowicz
i Pani Ewelinie Płatek. W rolę Mikołaja wcielił się ksiądz wikary Robert Stanicki. Oprócz najważniejszego punktu programu – rozdania słodkich prezentów przygotowanych przez sponsorów, można było zobaczyć: mikołajowe teatrzyki i tańce w wykonaniu uczniów z klasy IIa i IIb, a także posłuchać kolęd śpiewanych przez uczestników konursu „Szansa na sukces”. Na zakończenie uroczystości zostały wykoanane pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem. Chętne dzieci miały możliwość pomalowania twarzy. O dekorację zadbały mamy uczniów z klasy IIb.
Uradowane buzie wszystkich pociesz potwierdziły, że wierzą
w Mikołaja. Spotkanie wywołało mnóstwo emocji i radości. Na długo pozostanie w pamięci uczniów.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzymy wszystkim czarodziejskiej choinki, pod którą wyrosną piękne prezenty.

Organizatorzy


22.11.2011r.

Centrum Nauki Kopernik w naszej szkole!

19 listopada w godz. 10.00-16.00 na zaproszenie Zespołu Szkół
w Baniosze gościło Centrum Nauki Kopernik. Wstęp na wystawę „Eksperymentuj” był wolny. Zwiedzającym udostępniono
15 interaktywnych eksponatów:

Łamigłówki
Najszybsza zjeżdżalnia
Dziwne walce
Sprawdź swoją pamięć
Oszukaj swój wzrok
Oszukaj swój słuch
Kula plazmowa
Pitagoras
Znikające barwy
Ludzkie ciało
Wirujące krzesełko
Uwięziona piłka
Silny jak serce
Półkule magdeburskie
Szybkość reakcji

Zainteresowanie było bardzo duże. Wystawę zwiedziło około
700 osób. Byli to uczniowie Zespołu Szkół w Baniosze, w Coniewie,
w Brześcach, Gimnazjum w Cendrowicach, a nawet grupa 11 osób wraz z opiekunami ze Śląska, oraz rodzice, pracownicy naszej szkoły, mieszkańcy Baniochy i okolic.
I mali i duzi z wypiekami na twarzach przeprowadzali eksperymenty korzystając z dostępnych eksponatów. Podczas zabawy zwiedzający zdobywali wiedzę i poznawali tajemnice biologii, fizyki, matematyki. Nie zabrakło też śmiałków, którzy brali udział w doświadczeniach
z ciekłym azotem. Chętni mogli uczestniczyć w czterech pokazach: „Niskie temperatury” i „Tajniki aerodynamiki”. Animatorzy z Centrum Nauki Kopernik w atrakcyjny sposób wprowadzili obserwatorów
w fascynujący świat nauki. Ta forma poznawania otaczającej rzeczywistości budzi w młodych ludziach ciekawość, inspiruje do poszukiwania i zdobywania nowych doświadczeń.
Dyrekcja Zespołu Szkół w Baniosze składa serdeczne podziękowania Panu Arkadiuszowi Sapiecha Managing Director Solec Mondi Packaging Solec Sp. z o.o. – sponsorowi wystawy.5.11.2011r.

VI Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej

Dnia 4 listopada 2011r. odbył się już VI Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej. Nasza szkoła jest organizatorem tego kulturalno-patriotycznego przedsięwzięcia, nad którym patronat sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Gościliśmy młodych artystów z 10 szkół z terenu naszej gminy, ich opiekunów, rodziców i sympatyków pieśni patriotycznej oraz zacnych jurorów, na których spoczywał trud wyłonienia zwycięzców w kategoriach wiekowych i estradowych – od solistów po chóry. Jurorzy przyznali także nagrodę główną - GRAND PRIX VI GFPP, wszyscy zwycięzcy wykonali pieśni w Koncercie Laureatów podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości
w Górze Kalwarii. Zgromadzona licznie publiczność ze wzruszeniem wysłuchała opowieści o ułanach, co przybyli pod okienko, o Janku, co w wojence padł, jesienny deszcz znów przypomniał o mokrych karabinach, a z jarzębinową pieśnią maszerowała piechota, ta szara piechota. Znów przypomnieliśmy sobie, że wolność krzyżami się mierzy i że jest takie miejsce, taki kraj, gdzie zrywa się kajdany i łamie bat.
– Emilia Rzewuska z Gimnazjum w Baniosze wykonała utwór Jana Pietrzaka pt.:„Taki kraj”;
– W piosence „Moja ojczyzna” usłyszeliśmy Bartłomieja Radlińskiego z Szkoły Podstawowej w Czaplinku;
– Zespół Kółka Muzycznego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii pod kierunkiem pani Urszuli Fulary z akompaniamentem
p. Małgorzaty Mróz zaśpiewał „Jarzębinową pieśń”;
– „Czerwone maki” zaprezentowała Justyna Mróz ze Szkoły Podstawowej w Górze Kalwarii;
– Szczególne wzruszenie wywołało wykonanie piosenki z tekstem Agnieszki Osieckiej i muzyką Krzysztofa Komedy z filmu „Prawo
i pięść” przez Urszulę Sałańską z naszego Gimnazjum
z akompaniamentem pana dyrektora Dariusza Słapka, pt.: „Ze świata czterech stron”, której jury VI Gminnego Festiwalu Piosenki Patriotycznej przyznało Nagrodę Grand Prix.

Wszystkim Artystom, opiekunom i gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i za wspólne coroczne patriotyczne przeżywanie Święta Niepodległości.


27.10.2011r.

VII Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej

Wzorem lat ubiegłych dnia
27 października 2011 roku
w naszej szkole odbył się VII Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej.
Uczniowie wykazali duże zainteresowanie konkursem. Do udziału zgłosiło się 60 osób, którzy występowali solo, w duetach, małych i dużych zespołach. Uczniowie w atrakcyjny sposób zdobywali wiedzę o naszej historii, a także prezentowali swoje umiejętności wokalne. Konkurs obejmował wszystkich uczniów, którzy podzielenie byli na poszczególne kategorie klasowe. Laureaci konkursu (I miejsca) wezmą udział w Gminnym Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Pozstali zwycięzcy otrzymali dyplomy.

Laureaci Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej:

Kategoria: soliści

Klasy I – III:
Malwina Miszewska (IIb)
Zuzanna Koniarska (IIb)

klasy IV – VI:
Karolina Koniarska (VIb)
Paulina Grabowska (VIb)

Klasy gimnazjalne:
Justyna Paterka(IIIa)
Emilia Rzewuska (IIIb)
Urszula Sałańska (IIb)


Kategoria: zespół

Klasy I – III:
Ia:
   Sebastian Parol
   Natalia Malewska
   Magdalena Kongiel
   Fryderyk Kaczorek
IIIa:
   Maja Górecka
   Weronika Adamska
   Karolina Zientarska
   Daria Adamska
   Julia Domżałowska
   Klaudia Pacuszka

klasy IV – VI:
   Chór szkolny pod kierownictwem p. Eweliny Płatek
   Julia Zulczyk–Zajać i Agata Słowik (IVa)

Klasy gimnazjalne:
   Gabriela Jeleń i Joanna Goliszewska (IIIb)
4.10.2011r.

Ślubowanie klas pierwszych gimnazjum

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych to ważny moment dla uczniów zaczynających naukę w gimnazjum. Wkraczają oni bowiem w kolejny etap szkolnej edukacji. Są starsi, mądrzejsi
i dojrzalsi. W tym roku szkolnym nim gimnazjaliści wypowiedzieli rotę ślubowania, zaprezentowali program artystyczny zatytułowany „Archeologia uczuć, czyli
w poszukiwaniu zaginionych wartości”. Poruszał on problemy związane z wyborami, których dokonuje człowiek na przestrzeni całego swojego życiu. Uczniowie pełni zrozumienia mówili o patriotyzmie, miłości, przyjaźni, obojętności czy nienawiści.
Następnie,w obecności zaproszonych na tę ceremonię gości, rodziców, dyrekcji i nauczycieli,złożyli uroczystą przysięgę,iż „rzetelnie będą wypełniać obowiązki ucznia, przestrzegać Statutu Szkoły, dbać o jej dobre imię, otaczać szacunkiem rodziców, nauczycieli, kolegów”.
W ten sposób stali się pełnoprawnymi uczniami Gimnazjum
w Baniosze.
Po części oficjalnej uczniowie integrowali się przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców. Od tej pory muszą pamiętać o obowiązkach jakie nakłada na nich fakt bycia gimnazjalistami i złożona w obecności tak wielu osób przysięga. Życzymy im siły i wytrwałości.


1.09.2011r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

1 września 2011 roku w Zespole Szkół w Baniosze odbyła się inauguracja kolejnego roku szkolnego. Pierwszy apel rozpoczął Pan Dyrektor Dariusz Słapek witając zebranych uczniów, nauczycieli i przybyłych na uroczystość rodziców.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna: „Był taki wrzesień – Jest taki wrzesień”, przygotowana przez Panią Annę Bojanowicz
we współpracy z Panią Marią Retmaniak i Panią Iwoną Szymańską.
Uczniowie przypomnieli karty historii z 1 IX 1939r., oddając hołd bohaterom tamtych dni. Wspominali także mijające wakacje recytując wiersze i śpiewając harcerskie piosenki. Po uroczystej akademii uczniowie wraz ze swoimi opiekunami udali się do sal lekcyjnych, gdzie zapoznali się z planem lekcji oraz terminarzem nadchodzących wydarzeń w nowym roku szkolnym.